Har du frågor eller vill du kontakta oss? Använd det här e-postmeddelandet. Välkommen!

Idéer som kan göra nytta

Den som har en idé som löser ett problem eller fyller ett behov har en farkost rakt in i framtiden!
Är det inte fantastiskt! Och när vi vet att vi sit

Läs mer»

Företag – nästa steg

Vissa människor har det i fingerspetsarna och startar företag eller nya produktkoncept på löpande band, medan andra får koncentrera sig på att lyfta e

Läs mer»

Galleri