Har du frågor eller vill du kontakta oss? Använd det här e-postmeddelandet. Välkommen!

Företag – nästa steg

Vissa människor har det i fingerspetsarna och startar företag eller nya produktkoncept på löpande band, medan andra får koncentrera sig på att lyfta e

Läs mer»

Innovationer

Innovationer kan vara både spännande och otänkbara, ibland kan händelser i omvärlden bli starka drivkrafter för att trigga innovation
De digitala tjän

Läs mer»

Strategi och ledarskap

Det krävs ett nytt ledarskap från och med nu – ett ”kraftledarskap”
Ledarskap? Man skulle kunna säga att framtiden kräver ett ”kraftledarskap” där led

Läs mer»

Vassa idéer

Belöningssystem för att trigga nya idéer blir alltmer vanliga hos arbetsgivare, och det kan skapa början till en ny sorts mentalitet
Det dyker upp fle

Läs mer»

Nyttogörande och hållbarhet

Entreprenörskap och innovation behöver göra nytta, men det behöver också vara hållbart
Känner du till de globala målen, FN-agendan? Detta är basen för

Läs mer»

Galleri