My Gizmo | Businesspodden

My Gizmo

Vi gör vardagen mer effektiv och lönsam för bolag inom hantverksbranschen, genom vårt molnbaserade, skalbara och användarvänliga plattform. Som bland annat effektiviserar den administrativa vägen från projektets start tills att fakturan är skickad.